Jak prezentować informacje o zatrudnieniu w raportach zarządczych

Edyta Szarska

“How to present HR information in management reports?”

Artikel in ‘Informacja Zarządcza’ Nr. 14/2018, Juli 2018 (in polnischer Sprache)

(230.48k)