Jak prezentować informacje o zatrudnieniu w raportach zarządczych

Edyta Szarska

“How to present HR information in management reports?”

Article in ‘Informacja Zarządcza’ No. 14/2018, July 2018 8 (in polish language)

(230.48k)