From left to right: Tomasz Zieliński, Rolf Hichert, Andrzej Przeliorz, Piotr Biliński, Ariel Skoczek, Jürgen Faisst, Glenn Versteegh, Una H.Arapović, Tomasz Książyk